Steun ons en help Nederland vooruit

Wat hebben we bereikt?

D66 is in 2014 met een verdubbeling aan zetels in de gemeenteraad van Nieuwegein gekozen. Met vier raadsleden, een steunfractielid en een wethouder hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op een beter Nieuwegein. En het gaat beter in Nieuwegein.

Join #TeamD66

Ondanks de flinke opgaven voor onze gemeente heeft het college met een D66 wethouder gezorgd voor een financieel gezonde positie met volop ruimte voor initiatieven uit de stad.

Nu we halverwege deze raadsperiode zijn, maken we de balans op. Wat hebben we al bereikt en wat willen we nog bereiken?

Want we zijn er nog niet. Ook de komende jaren is nog veel te doen. Dat doen we graag met jullie!

Daarom: Join #TeamD66

Actueel

Wat hebben we o.a. bereikt?

» Burgerinitiatieven krijgen meer ruimte (Galecopperzoom, The Pit, Fort Vreeswijk)
» Onkruid wordt milieuvriendelijk bestreden
» De OZB blijft laag
» Al 49 openbare laadpalen voor elektrische auto's in Nieuwegein (en eind 2016 zijn dat er 63!)
» (Ver)bouwen vanuit mogelijkheden in plaats van regels met de nota Ruimtelijke Kwaliteit

Privé: Nu vooruit

Waar maken we ons nu o.a. hard voor?

» Toepassen van LED in straatverlichting
» Enkele straten inrichten volgens het principe “auto te gast”
» Goede integratie statushouders als onze nieuwe inwoners en buren
» Betere schoolgebouwen voor basisonderwijs
» Routekaart richting klimaatneutrale stad

In ons verkiezingsprogramma en coalitieakkoord lees je wat we nog meer willen bereiken.