Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. VVD

U twijfelt tussen een stem op D66 of op de VVD. Net als D66 is de VVD een liberale partij. We gaan allebei uit van de eigen kracht van mensen en een zo klein mogelijke overheid. Ook voeren we allebei een solide financieel beleid. Op dat gebied kunnen D66 en de VVD goed samenwerken. Maar er zijn ook een aantal verschillen.

Van liberaal naar conservatief

De VVD wordt steeds meer een conservatieve en populistische partij. D66 ziet het juist als kracht van onze vrije samenleving dat we iedereen, binnen de grenzen van de wet, zijn of haar vrijheid gunnen. Wij gaan mensen niet voorschrijven welke feestjes ze wel of niet moeten vieren, wat ze wel of niet moeten eten, hoe ze hun leven achter de voordeur vormgeven.

Veiligheid

In tegenstelling tot de VVD geeft D66 de voorkeur aan preventieve maatregelen om de veiligheid in de buurt te bevorderen, in plaats van repressie. Door technologische ontwikkeling en innovatie zijn er steeds creatievere manieren om veiligheid op straat te bevorderen, zonder dat onze privacy onnodig wordt ingeperkt door overdadig cameragebruik en preventief fouilleren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sensoren om drukte te meten, zodat de politie weet waar extra surveillance nodig is. Maar ook simpele oplossingen zoals voldoende straatverlichting en het tegengaan van leegstaande, verloederde panden in de buurt geven je een veiliger gevoel op straat én voorkomen vandalisme en diefstal.

Bereikbaarheid

Net als de VVD vindt D66 bereikbaarheid van Nieuwegein en de regio erg belangrijk. Waar de VVD dit wil bereiken met meer parkeerplaatsen en een groene golf, zet D66 in op duurzame en slimme oplossingen. Denk aan emissieloos rijden, investeren in openbaar vervoer en de fiets. We maken fietsen van, naar en door Nieuwegein aantrekkelijker met meer snelfietspaden en fietsenstallingen bij grote bushaltes en tramhaltes. Fietsen is gezond en het voorkomt in de file staan!