Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. SP

U twijfelt tussen een stem op D66 of op de SP. Net als D66 is de SP een sociale partij. Ook vinden we allebei goed onderwijs erg belangrijk. Maar er zijn duidelijke verschillen.

Kansen voor iedereen

D66 wil mensen helpen uit te kunnen gaan van hun eigen kracht. Dat is niet iedereen op voorhand gegeven. Daarom vindt D66 onderwijs ook zo belangrijk. D66 wil armoede en schulden zoveel mogelijk blijvend oplossen. Dit doen we door mensen te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk, administratieve ondersteuning of een cursus te bieden. De SP denkt dat het overnemen van schulden door de overheid (lees: de belastingbetaler) de oplossing is.

In tegenstelling tot de SP beseft D66 heel goed dat onbewuste vooroordelen bestaan. Daarom is D66 Nieuwegein voorstander van anoniem solliciteren. De SP denkt dat een onderlinge afspraak voldoende is: “Laten we met elkaar afspreken dat iedereen evenveel kans heeft.”

Wonen

In Nieuwegein is veel vraag naar nieuwe woningen. Bij de SP ligt de nadruk op sociale huurwoningen voor mensen met een heel laag inkomen. D66 heeft veel meer aandacht voor mensen met een middeninkomen. In Nieuwegein hebben we afgesproken dat 30% van de woningen een sociale woningbouw is. Mensen met een middeninkomen, zoals de politieagente en de verpleger, vallen daardoor buiten de boot. D66 wil dat veranderen. Ook mensen met een middeninkomen verdienen een woning in onze stad, niet alleen lage en hele hoge inkomens.

Gezonde lucht

D66 gaat voor gezonde lucht. Elektrische bussen leveren een grote bijdrage aan het terugdringen van fijnstof in onze stad. De SP stelt dat dat “op termijn” een “goed idee” is (de eerste elektrische bussen rijden al in Utrecht), net als waterstofbussen (die rijden nog niet). Dit is typisch een geval van uitstel in plaats van aanpakken.