Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. PvdA

U twijfelt tussen een stem op D66 of op de PvdA. Net als D66 is de PvdA een partij met oog voor kansen en duurzaamheid. Op dat thema kunnen we elkaar dan ook goed vinden. Maar er zijn ook een aantal verschillen.

Wonen

In Nieuwegein is veel vraag naar nieuwe woningen. Bij de PvdA ligt de nadruk op sociale huurwoningen voor mensen met een heel laag inkomen. D66 heeft veel meer aandacht voor mensen met een middeninkomen. In Nieuwegein hebben we afgesproken dat 30% van de woningen een sociale woningbouw is. Mensen met een middeninkomen, zoals de politieagente en de verpleger, vallen daardoor buiten de boot. D66 wil dat veranderen. Ook mensen met een middeninkomen verdienen een woning in onze stad, niet alleen lage en hele hoge inkomens.

Gemeentelijke diensten ook op zondag open

Veel inwoners moeten nog steeds vrij nemen om burgerzaken te regelen of grof vuil weg te brengen. D66 vindt dat zolang zaken niet vanuit huis geregeld kunnen worden, de gemeente haar inwoners ook in staat moet stellen om zondag burgerzaken te regelen. Net zoals ze kunnen winkelen op zondag. De PvdA vindt daarentegen dat de gemeente al digitaal genoeg is: “het is niet nodig om de openingstijden van het gemeentehuis te verruimen.”

Zolang je voor paspoorten en rijbewijzen nog naar het Stadshuis moet, is dat voor D66 in ieder geval nog niet digitaal genoeg. Bovendien wil D66 Nieuwegein ook het recyclestation op zondag open hebben, zodat zondagsklussers direct hun afval goed kunnen scheiden.

Krachtige inwoners

D66 wil mensen helpen uit te kunnen gaan van hun eigen kracht. Dat is niet iedereen op voorhand gegeven. Daarom vindt D66 onderwijs ook zo belangrijk. D66 wil armoede en schulden zoveel mogelijk blijvend oplossen. Dit doen we door mensen te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk, administratieve ondersteuning of een cursus te bieden. De PvdA wil een gemeentelijke kredietbank. Daarin zit belastinggeld, dat de kredietbank tegen een lage rente gebruikt om schulden over te nemen.