Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. Lokale Vernieuwing

U twijfelt tussen een stem op D66 of op Lokale Vernieuwing. Net als D66 is Lokale Vernieuwing een partij die stevig geworteld is in Nieuwegein. We zijn beiden lokaal in dat opzicht. Verschillen zijn er ook.

Concrete ideeën

Het verkiezingsprogramma van Lokale Vernieuwing staat vol woorden, maar wij hebben er weinig concreets in kunnen ontdekken. Daarom beginnen we door te benoemen dat D66 het noodzakelijk vindt dat de gemeente met bewoners en ondernemers communiceert in normale en begrijpelijke taal. Dat is misschien ook een idee voor politieke partijen.

Ander voorbeeld: D66 Nieuwegein wil investeren in de fietsinfrastructuur. Fietsen is gezond, goed voor de bereikbaarheid en duurzaam. Lokale Vernieuwing maakt geen keuze: “Blijvende aandacht voor de fiets, maar niet ten koste van de auto en bereikbaarheid hiermee.”

Kansen voor iedereen

In tegenstelling tot Lokale Vernieuwing beseft D66 heel goed dat onbewuste vooroordelen bestaan. Daarom is D66 Nieuwegein voorstander van anoniem solliciteren. Lokale Vernieuwing vindt ook dat geloof, afkomst of ras mogen nooit mee mag wegen in een te maken keuze, “dus… anoniem solliciteren is helemaal niet nodig.”

Nieuwe werkgelegenheid

D66 vindt het een goed idee dat Nieuwegein zichzelf promoot. Daarmee trekken we onder meer nieuwe ondernemers aan. Dus ook nieuwe banen. Lokale Vernieuwing stelt: “Nieuwegein verkoopt zichzelf.”