Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. CDA

U twijfelt tussen een stem op D66 of op het CDA. Net als D66 is het CDA van oudsher een middenpartij. Dat betekent dat we elkaar goed kunnen vinden op een behoorlijk aantal onderwerpen. Tussen de traditionele christendemocraten en D66 als grootste vooruitstrevende partij zitten een aantal grote verschillen.

Veiligheid

In tegenstelling tot het CDA geeft D66 de voorkeur aan gerichte preventieve maatregelen om de veiligheid in de buurt te bevorderen, in plaats van repressie. Het CDA wil kentekenregistratie invoeren, zodat alle auto’s die Nieuwegein in en uit gaan op voorhand verdacht zijn.

D66 vindt dat iedereen in vrijheid moet kunnen leven in onze stad, zonder continu bekeken of gevolgd te worden. Permanent cameratoezicht is geen oplossing. Specifieke problemen moeten worden aangepakt met gerichte maatregelen.

In of uit het zicht?

D66 wil de wietteelt reguleren en een einde maken aan het scheve gedoogbeleid. Dat is beter voor de gezondheid en het kost veel minder politiecapaciteit. Hoewel veel CDA-burgemeesters ons wetsvoorstel met enthousiasme hebben ontvangen, toont het CDA zich conservatief en is tegen het reguleren van wietteelt. Ook een coffeeshop in Nieuwegein is voor CDA helaas onbespreekbaar.

Onderwijs

D66 staat bekend als dé onderwijspartij. Wij zijn bereid om echte keuzes hierin te maken. Laten we twee voorbeelden noemen:

Onze gezamenlijke opgave om onze samenleving klimaatneutraal te maken, is groot. Dat vraagt om vroege bewustwording. Daarom wil D66 investeren in natuur- en milieueducatie. Het CDA vindt dit geen onderwerp dat extra aandacht hoeft te krijgen.

Ander voorbeeld, kunst en cultuur maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk (iets dat het CDA ook belangrijk vindt) én creëert ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt om kritisch na te denken. Daarom wil D66 cultuureducatie verder verankeren in het onderwijs, zodat elk kind kennis maakt met lokale kunst, cultuur en geschiedenis. Het CDA vindt dit geen onderwerp dat extra aandacht hoeft te krijgen.