Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwegein: stad vol kansen

Tijdloos onderwijs

D66 Nieuwegein staat voor radicale kansengelijkheid. Iedereen heeft een talent en speelt een rol in onze samenleving. Om dit talent te ontwikkelen en deze rol goed in te vullen, is goed onderwijs keiharde noodzaak. Echte groei begint bij goed onderwijs. 

D66 wil alle mogelijkheden benutten om iedereen een stapje naar zijn of haar nieuwe toekomst te laten zetten. Geen leerling mag of een zich ontwikkelend individu enige hinder ondervinden van zijn of haar achtergrond. Juist in het onderwijs is het essentieel om te ontdekken en te kunnen zijn wie je bent, ongeacht je afkomst, seksuele voorkeur/geaardheid (LBHTI), huidskleur of financiële situatie thuis.

Leven lang leren

Nieuwegein ligt in de meest competitieve regio van Europa. De vraag naar goed opgeleide mensen is op alle niveaus groot. Dat biedt volop kansen voor iedereen. D66 Nieuwegein wil af van het idee dat onderwijs volgen alleen voor jonge mensen is. Bij- en omscholing is noodzaak voor iedereen.

Groene schoolpleinen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende schoolgebouwen. Dankzij D66 worden oude schoolgebouwen vervangen door duurzame gezonde nieuwbouw. Door de speelpleinen bij onze schoolgebouwen diverser en groener in te richten, worden kinderen uitgedaagd meer te bewegen en gevarieerder te spelen. Bovendien draagt het bij aan een grotere biodiversiteit en een betere afvoer van regenwater.

Lees verder

Meer kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma “Nieuwegein: stad vol kansen”.

Initiatiefrijke stad

Groen wonen

Tijdloos onderwijs