Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwegein: stad vol kansen

Initiatiefrijke stad

Nieuwegeiners maken hun stad. Ze hebben veel ideeën. En ze zijn begaan met hun buurt en wijk. D66 vindt dat er volop ruimte moet zijn voor eigen initiatieven. Met de kennis van Nieuwegeiners over hun buurt en wijk maken we samen Nieuwegein beter en mooier.

Initiatieven kunnen ook van inwoners, collectieven, maatschappelijke organisaties of ondernemers komen. Dankzij D66 kiest de gemeente nu voor een ‘ja, mits’ houding in plaats van een ‘nee, tenzij’ houding. Ieder initiatief wordt transparant op zijn eigen kwaliteiten gewaardeerd. Wel is het noodzakelijk dat de gemeente met bewoners en ondernemers communiceert in normale en begrijpelijke taal. Op die manier kunnen nog meer mensen meedoen.

Ruimte voor festivals

Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld muziek of toneel. Wat D66 betreft krijgen festivals daarom meer ruimte, zeker als diverse kunsten cultuuruitingen samenkomen. D66 verwacht veel van de verbindende kracht van de onlangs geïntroduceerde cultuurmakelaar.

Ondersteuning vanuit gemeente

D66 wil experimenteren met een economisch “regelvrije zone” waar tijdelijk gemeentelijke regels minder strikt worden toegepast. Om gemeentelijke ambities waar te maken waar vanuit de markt (nog) geen interesse is, gaan we werken met een revolving fund.

Lees verder

Meer kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma “Nieuwegein: stad vol kansen”.

Initiatiefrijke stad

Groen wonen

Tijdloos onderwijs