Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwegein: stad vol kansen

Groen wonen

Een groen en gezond Nieuwegein. Dat is waar D66 voor staat. Gebouwen die weinig energie gebruiken, gezonde lucht en het scheiden van afval. Nieuwegein heeft veel groen, dat fijn is om te gebruiken en dat ook goed onderhouden is.

Dankzij D66 is en blijft Nieuwegein een groene gemeente. Naast de recreatieve functie, voorkomt groen dat het te warm wordt in de wijk. Daarnaast heeft groen in de gemeente een belangrijke functie in het verbinden van natuurgebieden en is het goed voor de biodiversiteit. Ook voor de afvoer van regenwater is het belangrijk dat er voldoende groen is in de wijken.

Nieuwegein verdient een diverser woningaanbod: voor starters en studenten tot gezinnen en senioren. Ons aanbod moet aansluiten bij de diversiteit van onze inwoners. Uiteraard worden nieuwe woningen circulair gebouwd, waarbij energieneutraal de norm is en energiepositief de ambitie.

Goed klimaat

Nieuwegein wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit is hét moment om daar flinke stappen in te zetten. D66 gaat deze uitdaging samen met alle Nieuwegeiners aan. “Climate change is a human change”: het gaat er vooral om dat we ons gedrag aanpassen.

Aardgas is verleden tijd. Stadsverwarming afkomstig van vervuilende bronnen ook. De stadsverwarming is verduurzaamd, door in te zetten op een mix van aardwarmte, zonnewarmte en restwarmte. We gaan door aardgas verwarmde wijken versneld aardgasloos maken.

Gezonde lucht

Ingeklemd tussen drie snelwegen is de lucht in Nieuwegein een continu aandachtspunt. De lucht wordt steeds gezonder in Nieuwegein. Zo zetten wij ons in om lokaal en regionaal vervoer elektrisch te laten rijden. Ook het opwekken van hernieuwbare energie draagt hieraan bij.

Lees verder

Meer kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma “Nieuwegein: stad vol kansen”.

Initiatiefrijke stad

Groen wonen

Tijdloos onderwijs