Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen D66 Nieuwegein. Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Henk van Kampen

Henk van Kampen

voorzitter afdelingsbestuur

Ingrid Volbeda

Ingrid Volbeda

algemeen secretaris

Ingrid de Vries

Ingrid de Vries

penningmeester