Steun ons en help Nederland vooruit

Didi el Moussaoui

commissielid

43 jaar

“Het mooie van D66 is dat het juist die idealen koestert die door mij als essentieel, voor een op beide benen op de grond staande maatschappij, wordt beschouwd.  Lange termijn denken (goed zaaien zodat je daarna lang en goed van de oogst kan profiteren), pragmatisme, tolerantie, streven naar een rijke internationale samenhang en vooral onderwijs zijn toch wel de belangrijkste punten die de boventoon voeren binnen mijn optiek.

Persoonlijk ben ik vanaf mijn studententijd juist bezig om de balans te zoeken tussen wat nu een overheidstaak is en wat wij als burgers beter zelf kunnen doen/organiseren.

De gevestigde linkse partijen kiezen voor het handje vasthouden en de mensen in alles te voorzien, terwijl de rechtsere partijen meer oog hebben voor de elite en geen of weinig oog hebben voor zwakkeren. D66 is naar mijn mening de enige partij die daarin juist wel, d.m.v. een goede visie, de balans in weet te creëren.

Een liberale markt is goed voor de dynamiek binnen een maatschappij. Een goed beheerd sociaal vangnet als overheid is nodig om de burger tegelijkertijd centraal te houden en effectief te ondersteunen. Als de burger er zelf echt niet uitkomt, dan is er altijd nog een overheid waarop men terug kan vallen.

Enorme uitdagingen dus voor de toekomst en zeker gezien de ontwikkelingen van de laatste 5 jaar.

Persoonlijk heb ik binnen de partij nieuwe ideeën weten te creëren en een aantal van die ideeën als lid van de Permanente Programma Commissie op papier weten te krijgen. Daarnaast heb ik me als bestuurslid zodanig weten te integreren binnen onze leuke afdeling, en gedurende diezelfde periode meegelopen binnen de gemeentepolitiek. Daarom is er voor mij niks mooiers om me naar aanleiding van bovengenoemde punten verkiesbaar te stellen namens D66 voor een Nieuwegeinse gemeenteraadszetel en aan alle bovengenoemde uitdagingen te werken binnen de stad waar ik opgegroeid ben (sinds 1981), en waarvan ik elk hoekje inclusief de gemeenschap ken.

Ik ga voor een leefbare, duurzame stad met voldoende en betaalbare voorzieningen voor iedere Nieuwegeiner, waarvan de onderwijs faciliteiten niets te wensen over laat en waar tegelijkertijd iedereen een beroep kan doen op de sociale voorzieningen indien dat essentieel is.”

SAM

Meer van Didi el Moussaoui