Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 gaat in Nieuwegein voor een mooie uitslag! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet D66 Utrecht diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een concept-verkiezingsprogramma, een lijsttrekker kiezen, een kandidatenlijst samenstellen en natuurlijk een campagne opzetten.

Van start met het verkiezingsprogramma GR22

Op de oproepen om mee te schrijven aan het D66 verkiezingsprogramma 2022-2026 ten behoeve van de Gemeenteraadverkiezingen in 2022 hebben tien leden en één niet-lid gereageerd.

De volgende stap in het proces is een plenaire bijeenkomst om het proces te bespreken en vast te stellen. Dat zal gezien de voortwoekerende gezondheidscrisis een Teams ontmoeting worden. Volgende week zal door Erik van de Voort een datumprikker worden verstuurd. Als het proces is vastgesteld, hebben we ruim twee maanden om met elkaar een programma te schrijven.

Kijkend naar de uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen ligt er een goede basis om op voort te bouwen, een mooie uitdaging dus.

Aankondiging kandidaatstelling lijsttrekker GR22

Tussen 25 mei en 8 juni 2021 kiezen we onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Iedereen die dat wil en meent te voldoen aan het lijsttrekkersprofiel, zoals dat in de AAV van 16 februari jl. is vastgesteld, kan zich kandidaatstellen.

De termijn voor kandidaatstelling is van 9 april tot en met 9 mei 2021. Op 8 april a.s. zullen alle leden van D66 Nieuwegein een uitnodiging krijgen om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker.

Laatst gewijzigd op 19 april 2021