Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

Gemeente moet achterstand scholieren aanpakken

De maatregelen die zijn genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden, leidt bij een groep kinderen tot onderwijsachterstanden. D66 Nieuwegein wil dat de gemeente meer doet om deze achterstanden tegen te gaan.

 

Veel waardering voor leerkrachten en schoolbesturen

De zorgen richten zich vooral op leerlingen die thuis afgeleid worden bij het leren of waar het moeilijk is om digitaal onderwijs te volgen. “We hebben enorme waardering voor alle onderwijzers en schoolbesturen die zich hebben ingezet om ieder kind te bereiken in deze uitzonderlijke periode,” aldus D66-raadslid Didi el Moussaoui. “Het is knap om te zien hoe snel alle Nieuwegeinse scholen zich hebben aangepast en digitaal onderwijs mogelijk hebben gemaakt.

Niet iedereen komt mee

Desondanks krijgt D66 signalen dat een aantal leerlingen niet mee komen in deze verandering. Daarom heeft D66 hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W. Uit de beantwoording blijkt dat veel creatieve dingen tot stand zijn gekomen, zowel vanuit de scholen als vanuit het rijk. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het volgen van digitaal onderwijs heeft een aantal scholen zelfs eigen middelen verstrekt. Daarnaast heeft Stichting Leergeld Nieuwegein vier aanvragen ontvangen voor een laptop voor leerlingen uit gezinnen met lage inkomens.

Deze beantwoording vertelt maar een halve waarheid,” gaat El Moussaoui verder. “Sommige ouders schamen zich om te zeggen dat hun internetabonnement is afgesloten. Of dat ze beschikken over een laptop van zeer slechte kwaliteit. Vaak wonen ze ook in een kleine ruimte waar men zich moeilijk kan concentreren. De nadelige gevolgen zijn uiteindelijk wel voor de scholier.

Over de ernst van de situatie zijn inmiddels verschillende berichten verschenen. Volgens het ene nieuwsbericht valt het mee, terwijl in een ander nieuwsbericht de opgelopen leerachterstand juist wordt benadrukt. Bovendien heeft de onderwijsinspectie al vroeg een steekproef gedaan waaruit bleek dat in tijden van corona een relatie bestaat tussen sociale ongelijkheid en het ontbreken van goede faciliteiten binnen een aangename leeromgeving.

Ook de burgemeester is geschrokken

Burgemeester Backhuijs heeft inmiddels ook de noodklok geluid. In een manifest van 25 burgemeesters wordt de impact van de coronacrisis op kwetsbare groepen opgesomd. “Minimaal 40 leerlingen konden in Nieuwegein niet thuis leren vanwege een ongeschikte leeromgeving. Daar ben ik best van geschrokken.” De burgemeester deed deze uitspraak tijdens de avond van de raad van 18 juni waarin hij het door hem ondertekende manifest aan de gemeenteraad toelichtte. “Helaas een herkenbare uitspraak,” gaat El Moussaoui verder, “maar wel verrassend gezien de eerdere beantwoording door het college.

Meer regie vanuit gemeente is gewenst

De gemeente kan en moet volgens D66 een nadrukkelijkere rol spelen om alle leerlingen gelijke kansen te bieden. De gemeente is weliswaar niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het heeft wel een verantwoordelijkheid als het gaat om ernstige leerachterstanden die de scholieren hebben opgelopen. D66 ziet daarom graag dat het college het budget uit het programma ‘kansen voor jeugd’ niet alleen inzet voor een zomerschool. Het inzetten van extra middelen, zoals private huiswerkbegeleiding, moet ook tot de opties behoren.