Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juli 2019

Uit de raad

Het politieke reces is aangebroken. In dit bericht leest u de laatste updates uit de raad. Bent u benieuwd waar de gemeenteraad binnenkort over vergadert? U vindt de agenda en vergaderstukken op het raadsinformatiesysteem. U bent van harte welkom!


 

Natuurkwartier

Inmiddels heeft de raad besloten om in te stemmen met de vernieuwing van het Natuurkwartier. Dat is goed nieuws, daarmee zijn de ambities uit de vorige periode omgezet in actie.

OV nu en in de toekomst

Ook heeft de raad unaniem besloten om formeel bezwaar te maken tegen de nieuwe OV dienstregeling. U-OV verwerkt de reacties en komt met een aangepast voorstel. Daarover wordt na de zomer in de provinciale staten besloten.

We hebben dit moment meteen aangegrepen om aandacht te vragen voor de OV ontwikkelingen in de regio. Vanuit het programma U-Ned wordt gekeken onderzocht welke infrastructurele maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat de regio dicht slibt. Voor het OV wordt daarbij het concept ‘een wiel met spaken’ uitgewerkt. De eerste uitwerking is afgelopen dinsdag gepresenteerd en roept vragen op. Is het belang van Nieuwegein, maar ook van onze buren IJsselstein en Vijfheerenlanden, hier goed mee geborgd? Wordt vervolgd.

Betrek inwoners bij energiestrategie

Onze omgeving gaat de komende jaar flink veranderen. Door de hierboven genoemde infrastructurele maatregelen, door de toename in woningen en door de afspraken die we hebben gemaakt om grootschalig energie op te wekken. De raad heeft afgelopen maandag ingestemd om de regionale energiestrategie verder uit te werken. D66 heeft daarbij aangegeven dat de betrokkenheid van onze inwoners hierbij cruciaal is, en dat daarvoor niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen moet worden gekeken.

U ziet het: het was een drukke periode, hierboven staat maar een deel. Gelukkig is het inmiddels reces. Tijd om even bij te komen en op te laden. De hele fractie wenst iedereen een mooie zomer(vakantie) toe. Graag tot ziens op 30 augustus bij de borrel waar we ook het nieuwe politieke seizoen aftrappen!