Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Nieuwegein krijgt regenboogtrap en zebrapad

regenboog trap

Nieuwegein is een inclusieve stad. Iedereen, ongeacht afkomst, sexuele voorkeur, geaardheid of religie, ècht iedereen, is welkom en vrij in onze stad. Om daar uiting aan te geven, heeft D66 tijdens de algemene beschouwingen gepleit om een regenboogzebrapad en een regenboogtrap in onze stad te creëren.

In de binnenstad worden de komende jaren twee entrees worden aangepakt: het OV knooppunt bij City-West en de entree aan de Doorslagzone bij City-Oost. Deze entrees worden uitnodigend voor alle inwoners en bezoekers en zich zullen ontwikkelen tot belangrijke zicht- en ontmoetingspunten voor Nieuwegein. Wat D66 betreft zijn dat perfecte locaties om zichtbaar uiting te geven aan onze inclusieve houding.

Op voorhand werd de motie al ondersteund door de SP, PvdA, GroenLinks, VSP en Lokale Vernieuwing. Tijdens de behandeling bleek vervolgens de meerderheid van de raad achter het voorstel te staan.

Met dit voorstel wordt ook recht gedaan aan het regenboogstembusakkoord en de avond over inclusiviteit die afgelopen februari plaats vond.