Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 oktober 2018

Ambitie klimaatvisie ver weg

D66 is tevreden dat er een klimaatvisie en uitvoeringsplan ligt om Nieuwegein klimaatbestendig te maken. Wel zien we liever dat de termijn om dit voor elkaar te krijgen op 2040 wordt gezet.

In de periode tot 2050 (wat nu de ambitie van het College is) gaat vrijwel de hele stad al door een reguliere onderhoudsperiode. Het goedgekeurde budget zou wat ons betreft niet gebruikt moeten worden om het regulier onderhoud te betalen, maar juist om een versnelling te realiseren. Alleen de SP en de ChristenUnie vonden met ons dat de ambitie omhoog mocht.

Uitvoeringsplan vaker bespreken

Verder is D66 van mening dat het uitvoeringsplan echt aan het begin stond. Op basis van de uitkomsten van de stresstest (die eind dit jaar voor Nieuwegein beschikbaar komt) en technologische ontwikkelingen wilden we tweejaarlijks met de raad een herijking doen: zijn we op de goede weg en waar willen we ons de komende vier jaar op richten? Helaas was een een nipte meerderheid tegen dit voorstel (14 stemmen voor, 15 tegen).

Donderdag 11 oktober 2018 sprak de gemeenteraad over de klimaatambities van het College van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en Lokale Vernieuwing. Op het raadsinformatiesysteem kan je de stukken terugvinden.

Help ook mee!

De komende jaren zullen we nog meer inzetten op het klimaat, bijvoorbeeld door de dialoog hierover te organiseren. Wil je helpen? Laat het gerust weten!