Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 juni 2018

Nieuwegein gaat Regenboog stembusakkoord uitvoeren

Je mag zijn wie je bent

Op 16 maart ondertekenden vijf politieke partijen, waaronder D66 Nieuwegein, met volle overtuiging het regenboog stembusakkoord van COC Midden-Nederland. Om het niet bij een handtekening te laten, heeft D66-raadslid Anita van Schaik meteen actie ondernomen. Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 diende zij een motie in om het stembusakkoord uit te voeren. 

D66 streeft naar een inclusieve samenleving. Kansengelijkheid begint immers bij het besef, de vrijheid en de veiligheid om te mogen zijn wie je bent of wilt zijn. Waar iedereen geaccepteerd wordt, zonder onderscheid te maken naar bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele voorkeur of geaardheid.

Helaas is het in de praktijk zo dat de bestrijding van ongelijkheid nog niet zonder het omgekeerde -‘positieve’ discriminatie- kan,” aldus Van Schaik. “Aandacht voor schrijdende incidenten en aandacht voor mensen of groepen mensen die zich achtergesteld voelen, is nodig om te veranderen.

Nederland staat bekend als een van de meest tolerante landen ten aanzien van LHBTI’s. Uit onderzoek van Movisie uit 2017 blijkt dat 92% van de Nederlandse bevolking vindt dat LHBTI’ers het leven moeten kunnen leiden dat ze willen. Een artikel in dagblad Trouw van 17 mei jongstleden gaf ook aan dat meer Nederlanders zeggen positief te denken over homo’s en transgenders. “Zolang ze maar niet te dichtbij komen,” citeert Van Schaik. “Dat kan natuurlijk niet. Dat is geen acceptatie. Er is dus nog werk aan de winkel.

Een heel ruime meerderheid was het met haar eens. De motie is met 28 tegen 3 stemmen aangenomen.

Dit is een geweldige stap voor Nieuwegein en ook goed nieuws voor al haar LHBTI-inwoners. Ik ben ontzettend blij dat het stembusakkoord niet is opgevat als verkiezingsstunt, maar dat er nu ook daadwerkelijk actie gaat worden ondernomen”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.