Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juni 2018

Niet op de winkel passen

D66 Nieuwegein maakt geen deel uit van de coalitie. Door optimistische oppositie te voeren, gaan we de samenwerking opzoeken om alsnog zoveel mogelijk van de punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren.

Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord heeft fractievoorzitter Tom Verhoeve aangegeven dat hij een kater heeft aan deze coalitievorming heeft over gehouden. D66 had graag opnieuw bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen. “Zeker nu blijkt dat het College doorgaat met het programma dat wij in de afgelopen jaren zijn gestart,” aldus Verhoeve.

Een beetje

De woorden in het coalitieakkoord klinken op zich goed. Zo geven de vijf coalitiepartijen in de inleiding aan dat ze de schouders eronder zetten om Nieuwegein ‘de komende vier jaar nóg mooier en duurzamer te maken’. “Dat staat er niet helemaal,” geeft Verhoeve aan, “De vijf willen Nieuwegein een beetje mooier en duurzamer maken. Blijkbaar is D66 nodig om ambitie te blijven toevoegen. ‘Een beetje’ is wat D66 betreft geen ambitie.

geschikt? ongeschikt? een beetje ertussen

Het nieuwe College gaat Nieuwegein ‘een beetje’ mooier en duurzamer maken. Dat is geen ambitie volgens D66.

Onze belofte: optimistische oppositie

D66 gaat de komende jaren constructief zijn waar het kan en kritisch waar het moet. We komen met voorstellen die passen bij de plannen van de coalitie. Al was het maar om niet alleen op de winkel te passen, maar om ècht het verschil te maken. Ook zullen we scherp zijn op de inhoud van voorstellen uit het nieuwe College. En uiteraard gaan we samenwerken om de plannen uit ons verkiezingsprogramma alsnog te realiseren.

Kortom, D66 gaat optimistische oppositie voeren.

Zo hebben we – met dank aan de Fietsersbond – de coalitie vast geholpen aan een inventarisatie van fietsknelpunten en -kansen in Nieuwegein. Zo kan de geraamde 20k€ voor de inventarisatie direct worden gebruikt om deze knelpunten aan te pakken. Een voorbeeld waaruit blijkt dat D66 bijdraagt om Nieuwegein echt stappen vooruit te laten zetten en zo kansen voor iedereen te realiseren.

Ook meedoen?

Zie jij verbeteringen voor Nieuwegein? Wil jij daarover van gedachten wisselen? Neem gerust contact op, we werken graag samen aan een sociaal en duurzaam Nieuwegein. Alleen samen krijgen we het voor elkaar.

Het hele betoog is op Facebook terug te kijken.