Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 mei 2018

Update formatieproces

Inmiddels is het ruim een maand na de gemeenteraadsverkiezingen. Een maand waarin veel is gebeurd, maar nog zonder concreet resultaat. D66 kijkt met enige verbazing naar het huidige proces.

Op advies van de informateur zijn de VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA met elkaar het gesprek aangegaan. Zij hebben besproken of zij met elkaar als ‘motorblok’ een coalitie willen vormen, al dan niet versterkt met een vijfde partij om een meerderheid te krijgen.

Motorblok met motorpech?

Om voor D66 nog onbegrijpelijke redenen hebben deze partijen, zonder gesprekken met andere partijen te hebben gevoerd, gekozen om met Lokale Vernieuwing te onderzoeken of een meerderheidscoalitie mogelijk was. Na drie dagen stopten deze gesprekken. De vier partijen gaven vervolgens aan dat ze toch als minderheidscoalitie verder wilden gaan. Een net zo onbegrijpelijke ommezwaai. Daarop hebben de ChristenUnie, de VSP en D66 aan de bel getrokken.

Afgelopen donderdag is mede op aandringen van D66 de formatie als onderwerp aan de raadsvergadering toegevoegd. Een dag voor de raadsvergadering werd vervolgens bekend dat de gesprekken met Lokale Vernieuwing alsnog doorgaan, waarbij zij ook een wethouder gaan leveren.

In de raadsvergadering bleek vervolgens dat de vijf partijen (het motorblok+?) graag met de overige partijen wilden samenwerken aan een strategische agenda. Hoe ze dat voor ogen hadden, wisten ze eigenlijk niet. Wel moet er ook een coalitieakkoord komen. Hoe het coalitieakkoord en de strategische agenda zich tot elkaar verhouden, werd ook niet duidelijk. Ook was er, ruim een maand na de verkiezingen (!), nog niets bekend over inhoudelijke punten waarover ze tot overeenstemming zijn gekomen.

Kortom, er zijn vijf partijen die wel samen een coalitie willen vormen, maar nog geen idee met welke punten of hoe ze dat willen doen.

Hoe staat D66 in dit proces?

D66 kijkt met enige verbazing naar het huidige proces. Alhoewel het lijkt alsof er een soort van raadsprogramma komt, wordt wel op voorhand onderzocht welke partijen dat nog onbekende raadsprogramma uit kunnen voeren. Er wordt niet gekeken naar ‘the best (wo)men for the job’. Wat dat betekent, is nog niet te overzien. Van gelijkwaardig samenwerken aan zo’n raadsprogramma lijkt op deze manier nog geen sprake.

Gelukkig is D66 een optimistische, toekomstgerichte en constructieve partij. Hoewel wij nog steeds veel vragen hebben, is D66 welwillend om te kijken hoe we samen het beste voor Nieuwegein kunnen bereiken. Deze houding moet overigens wel van twee kanten komen. Dat vraagt om wederzijds respect en vertrouwen. Daar heeft het gelopen proces tot nu toe nog niet aan bijgedragen.