Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 september 2014

Uit de raad: D66 motie ‘open spending’ aangenomen

geld

De motie Open Spending roept op om zogeheten iv3 bestanden actief openbaar te maken. Nieuwegein is verplicht om elk kwartaal dit Informatie voor derden (iv3) bestand aan het Centraal Bureau voor de Statistiek te leveren.

Ook worden ze op verzoek geleverd aan de site openspending.nl, die de data verwerkt tot grafieken en benchmark mogelijkheden.

Waarom dan toch de motie?

Omdat de data nog niet pro-actief openbaar beschikbaar is. En zoals de gemeente zelf al aangeeft op haar internetsite:

De essentie van open data is dat gebruikers de data makkelijk kunnen vinden, hergebruiken en dat er geen gebruiksbeperkingen worden opgelegd of voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de data gebruikt mag worden. Elke gebruiker moet zonder enige beperkingen de data kunnen hergebruiken.

Het digitaal inzichtelijk maken van deze financiële data biedt iedereen kansen om de uitgaven van onze gemeente te toetsen en te controleren. Bovendien biedt het inzicht, waardoor eenvoudig kan worden gezocht naar mogelijke kostenbesparingen en alternatieven kunnen worden aangedragen. Ook door niet specialisten.

Inwoners, raadsleden en journalisten kunnen met behulp van extern ontwikkelde digitale instrumenten meer vat krijgen op de overheid.

Neem ter inspiratie een kijkje op dit blog van Arjan el Fassed, waarin hij de iv3 bestanden van de gemeenten Den Haag en Utrecht (die openspending.nl ook gebruikt) visualiseert. Hiermee kan je gerichte vragen stellen!

Open Data??

De gemeente is groot grondbezitter als het gaat om data. Denk aan verkeersstromen, onderwijsbezetting, locaties van AED’s, riolering, grondwaterstanden, etc. Over vrijwel elk denkbaar onderwerp heeft de gemeente wel data.

Door deze (met gemeenschapsgeld verzamelde) data openbaar te maken, kunnen derden de data gebruiken om nuttige zaken mee te doen. Zo worden met open data bijvoorbeeld apps ontwikkeld en wordt deze data gebruikt voor vergelijking. Het stimuleert innovatie en betrokkenheid.

Kortom, open data versterkt de democratie. Kijk voor inspirerende voorbeelden op:

Veel gebruikte apps die bestaan dankzij open data zijn bijvoorbeeld:

Gemeenteraad voor actieve openbaarmaking

Tijdens de begrotingsbehandeling voor het zomerreces is het uiteindelijk niet meer aan de orde gekomen, maar afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad alsnog ingestemd met de motie open spending. Opvallend genoeg exact één jaar nadat de Tweede Kamer het Actieplan Open Overheid heeft vastgesteld (inderdaad, de raadsvergadering liep uit tot 0:30u). Een belangrijk onderdeel in het actieplan is Open Spending.

» lees verder over ons standpunt Open Data

[luister het debat terug]